Binnenstad023

Welkom bij

Wijkplatform Binnenstad023 Haarlem

Iedereen is welkom die wil bijdragen én wil samenwerken.

Wijkplatform Binnenstad023 Haarlem

In de gemeente Haarlem gaan de wijkraden over in wijkplatforms. De gemeente wil daarmee meer lokale democratie bereiken. Doel daarvan is het vergroten van betrokkenheid bij een wijk, straat of buurt.

Het wijkplatform wil een netwerk vormen van bewoners, ondernemers, sociaal/culturele/maatschappelijke instellingen en andere partijen in de wijk. Met elkaar wordt gewerkt aan betere straten, buurten en wijken. Het wijkplatform wordt gecoördineerd door een kernteam van vrijwilligers.

Iedereen is welkom die wil bijdragen én wil samenwerken.

Het wijkplatform Binnenstad023 bestaat uit de voormalige wijkraden Binnenstad en Vijfhoek/Doelen/Raaks.

Welke ideeën kun je inbrengen bij het wijkplatform?
  • Ideeën voor een betere kwaliteit van de binnenstad
  • Voor een straat, buurt of hele wijk
  • Al dan niet rond een thema: vergroening, verkeer, openbare ruimte, verbinding, etc
Wat kan het wijkplatform voor jou doen?
  • We houden bij wie er al actief zijn voor de buurt of de wijk
  • Onze ‘verbinders’ kunnen jullie in contact brengen met anderen die met hetzelfde onderwerp bezig zijn
  • We denken met je mee en geven tips en adviezen
  • We kunnen de weg wijzen naar de juiste personen bij de gemeente of instanties
Wat verwachten wij van jou?
  • Heb je een idee of voorstel: ga na of er anderen zijn die dit ook een goed idee vinden
  • Meld jullie voorstel of initiatief bij het platform
  • Maak duidelijk wat je zou willen bereiken
Je kunt het wijkplatform bereiken door te mailen naar contact@binnenstad023.nl